Bättre flöden för administratören i IUP

1 May 2013 • PING PONG-nyheter

Hej alla PING PONG-Supportrar! Den här månaden har vi arbetat för att ytterligare förbättra IUP-verktyget, med fokus på administratörens arbetsflöden. Vi har också gjort förbättringar av vissa kursadministrativa verktyg som till exempel checklistefunktionen, masshantering av anmälningar och möjlighet att skicka meddelanden till medlemmar i många…

Nyheter i närvarohantering och pedagogisk planering

1 February 2013 • PING PONG-nyheter

Inför kommande uppdatering har vi mestadels jobbat med vidareutveckling av två funktioner: Närvarohanteringen och den Pedagogiska planeringen. Bland annat har vi gjort det möjligt för lärare att registrera närvaro åt varandra och tillängliggjort den Pedagogiska planeringen för fler skolformer. Vi har också gjort några mindre…