28 January 2016 • PING PONG-nyheter

Vi är först ut med att leverera en lärplattform med talstöd – det är vi mycket stolta över. Funktionen infördes under gårdagen i Göteborgs stad för alla elever. Med funktionen talstöd går det att omvandla text till tal, i synnerhet för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter.