Ida Naimi-Akbar, Kungliga tekniska högskolan

Genom att Ida Naimi-Akbar kan använda samma digitala rum i PING PONG för varje tillfälle hennes kurs ges kan hon fokusera på att utveckla den befintliga lärmiljön. Kursen får växa fram dynamiskt, och Ida kan ägna mer tid åt att ge återkoppling till sina kursdeltagare.

Berätta om hur ni använder PING PONG i din kurs
Kursen ses nog som blended, vi har ju campusbaserade träffar, men arbetar också aktivt i lärplattformen. Användandet av PING PONG har växt fram dynamiskt, och jag använder lite olika delar beroende på vilka uppgifter jag väljer i de olika kursomgångarna, samt hur uppgifterna är utformade. Vi varierar mellan funktioner som till exempel filarkivet för information från kurswebben; diskussionsforum för att diskutera gruppuppgifter; Inlämningsuppgifter och plagiatkontroll; loggböcker för reflektion och återkoppling på varandras uppgifter; Mål & Framsteg (PING PONGs progressionsverktyg) för resultat och närvaro. Dessutom sker all kommunikation med kursdeltagarna från PING PONG.

En fördel med att använda en lärplattform som PING PONG är att det är lätt att kommunicera och dela information innan första kursträffen. Vi brukar till exempel be kursdeltagarna att berätta om sig själva innan vi möts första gången.

Vad vinner kursdeltagarna på att jobba på det här sättet?
Det är snarare mängden av möjligheter än den enstaka funktionen. För mig är det en stor vinst att jag kan ha allt på ett ställe som lärare, det finns till exempel FAQ och all annan information. Jag hoppas att kursdeltagarna också ser detta som en fördel. Som lärare får jag ju mer tid till feedback, vilket efterfrågas av kursdeltagarna. Jag behöver inte bygga nytt för varje kurs, utan kan istället utveckla kursen i PING PONG, vilket också gör att jag kan lägga ner mer tid på kursdeltagarna.

Hur fungerar Mål & Framsteg?
I kursen finns det många obligatoriska moment som jag kan synliggöra i Mål & Framsteg i form av delmål. Förut fick jag mejl av kursdeltagare som frågade vad de hade missat. Nu kan de istället själva se vad de har klarat av och om de har några missade moment. Tidigare fanns risken att de blev väldigt passiva i sin egen måluppfyllelse. Jag tycker att det är jättebra att det finns en koppling mellan målen och till exempel inlämningsuppgifter så att jag när jag godkänner en kursdeltagares inlämning inte behöver göra något i Mål & Framsteg också. Godkännandet hamnar där per automatik.

Har du något tips till andra användare av PING PONG?
Våga testa lite! Var inte rädd att ge dig ut på djupa vatten. Om du till exempel vill jobba med reflektion, pröva loggboken och diskussionsforum för att se vad som passar bäst. Man måste ha lite trial and error-tänk. Och så tror jag att det är viktigt att tänka att du aldrig blir klar, utan kan utveckla momenten i PING PONG hela tiden.

FAKTA

NAMN: Ida Naimi-Akbar

ROLL: Pedagogisk utvecklare på Kungliga tekniska högskolan

KURS: Grundläggande kommunikations- och undervisningslära

TYP AV UTBILDNING: Blended learning

ANTAL STUDERANDE: Vid varje kurstillfälle deltar 25–45 doktorander