Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet

Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid Karolinska institutet, ser en stor vinst i att kunna hålla utbildningar på distans genom en lärplattform som PING PONG. Studenterna behöver inte ta tjänstledigt från sina arbetsplatser och får dessutom en unik möjlighet att väva in och koppla studierna till sitt dagliga arbete.

Hur använder ni PING PONG i utbildningen?
Eftersom det är en distanskurs utan några träffar sker all undervisning och kommunikation via PING PONG. Vi använder diskussionsforum, chatt, PIM, lägger upp filmer och läsanvisningar och har inlämningsuppgifter.

Hur upplever studenterna att det är att arbeta på det här sättet?
De får mycket återkoppling, vilket de är nöjda över. Alla hade lite problem i början med att hitta i PING PONG, men det har gått bättre och bättre. Vi har haft mycket hjälp från biblioteket för att lösa problem som har uppstått, vilket har fungerat bra. Vi har också sett till att vi är väldigt noggranna med att ge dem utförliga instruktioner, så att de enkelt ska förstå hur de går tillväga.

Berätta om hur ni jobbar med återkoppling
Studenterna examineras genom inlämningsuppgifter. Vi använder den kontextuella kommentarsfunktionen för att ge vår återkoppling. Det fungerar väldigt bra att rätta och skicka tillbaka. Jag tycker att själva rättningen och återkopplingen är ett stort inlärande moment. I PING PONG kan ju studenterna kommentera på min återkoppling också. Det händer att vi kommenterar fram och tillbaka i flera omgångar.

Vad ser du för framtida möjligheter med att utbilda på det här sättet?
Det finns en stor vinst i det här utbildningssättet och det är att studenterna kan jobba samtidigt som de går kursen. De behöver inte ta ledigt för att gå på träffar och seminarier. En finess är att de enkelt kan använda sitt arbete som studiematerial. Det blir väldigt elegant för vi lärare får en handledarroll på samma sätt som för exempelvis en AT-läkare ute på sjukhusen. Ett sånt här arbetssätt funkar absolut på distans. Nu ska vi också börja ge programmet på engelska, för internationella studenter.

Karolinska institutet har gjort en film om utbildningen, se den här:

Fakta

NAMN: Lars-Olof Wahlund

ROLL: Läkare och forskare, professor i geriatrik på Karolinska institutet

PROGRAM: Magisterutbildning i demensvård för läkare

TYP AV UTBILDNING: Distans

ANTAL STUDERANDE: Just nu går åtta läkare programmet

ANTAL LÄRARE: Två som undervisar gemensamt i alla delkurser samt ett antal gästföreläsare.