Lisa Andersson, Regionförbundet Jönköpings län

Sedan FoU-enheten FoUrum vid Regionförbundet Jönköpings län skaffade PING PONG 2010 har de hittat flera värdefulla användningsområden i sin verksamhet. Idag används plattformen av olika forskningsprojekt, chefsgrupper och vidareutbildningar för att kommunicera och utbyta information. Dessutom har PING PONG växt i den egna organisationen och används idag även som intranät.

Vad är FoUrum och varför valde ni PING PONG?
Vi är en utvecklingsenhet för kommunerna i Jönköpings län som stödjer forskning och utveckling i regionen. I vår verksamhet kände vi ett behov av en gemensam projektplattform för möten, dialog och delning av material som inte passar vår vanliga hemsida.

Hur används PING PONG i era forskningsprojekt och i externa samarbeten?
Det ser väldigt olika ut, ingen av våra aktiviteter i PING PONG är den andra lik. Det kan vara en chefsgrupp med några få personer som använder det som forum för att jobba fram ett gemensamt dokument. I andra fall handlar det om en utbildning med 300 deltagare.

Kan du ge exempel på något lyckat projekt?
Ja, ett av våra EU-finansierade projekt för kompetensutveckling av personal inom fritidsområdet använder PING PONG mycket. De har en del fysiska träffar men material, förberedelser och inlämningsuppgifter görs i PING PONG. För att bli godkända måste deltagarna helt enkelt vara inloggade.

Ni använder även PING PONG själva på Regionförbundet. På vilket sätt?
Vi publicerar all interninformation där. Det är anställningsinformation, rutiner, manualer och mallar, policydokument och länkar till politiska dokument. Men vi har även lättsammare information som tips eller förslag på after work. Varje gång vi anställer nya medarbetare så ingår en ganska utförlig presentation av PING PONG under deras introduktion.

Vilka är fördelarna med att ha intranätet i PING PONG?
Vi försöker verkligen samla allt där så att det inte finns på massa olika ställen. Det ska finnas i PING PONG och ingen annanstans. Dessutom fungerar det väldigt bra för de som arbetar deltid. Eftersom allt är webbaserat kommer de åt det oavsett var de är och det finns inga krav på någon särskild kanal eller programvara. Jag kan göra allt det jag behöver, direkt från vilken dator som helst eller min mobiltelefon.

Lisa Andersson

FAKTA

NAMN: Lisa Andersson

ROLL: Informatör och ansvarig för PING PONG på FoU-enheten FoUrum

NYCKELFUNKTIONER I PING PONG:
- Dokumentarkiv
- Diskussionsforum
- Projektgrupper
- Samlingsaktiviteter
- Notiser och aviseringar