Tiina Leino Lindell, Mariestads kommun

I PING PONGs diskussionsforum har Tiina Leino Lindell, förstelärare i Mariestads kommun, hittat ett effektivt sätt att hantera uppgifterna i kursen fotografisk bild. Det öppna klassrummet som uppstår gör att eleverna enkelt kan få återkoppling och lära sig av varandra.

Berätta om hur ni använder PING PONG på gymnasiet i Mariestad
Vi har användning av systemet i de flesta sammanhang, det har blivit en viktig del av vår infrastruktur. Till exempel så har vi byggt upp hela vår interna kommunikation i PING PONG. Jag använder också PING PONG mycket i alla mina kurser. Det är ett bra sätt att ha struktur på elevernas arbeten. Framför allt uppskattar både jag och eleverna Mål & Framsteg, PING PONGs progressionsverktyg. Använder man det inte i en kurs har det blivit så att eleverna hojtar till: “Kan vi inte ha Mål & Framsteg i den här kursen också?”. I vissa kurser använder vi också projektgrupper, det är till exempel praktiskt vid gymnasiearbetet när vi är flera lärare.

I en av dina kurser använder du dig också mycket av diskussionsforumen, berätta mer om det
Jag har en kurs som heter fotografisk bild, där jag använder diskutera-funktionen för flera av fotouppgifterna. Eleverna lägger in sina bilder i ett eget inlägg och skriver vilka inställningar de använde. Tanken bakom är det öppna lärandet, man lär genom att ta del av varandras kunskaper och material. Genom att inläggen är öppna för alla får eleverna möjlighet att se hur andra har löst uppgiften och hur bilderna kan variera beroende på kamerans inställningar.

Hur kom det sig att du började använda diskussionsforumen på det här sättet?
Det har nog varit flera olika faktorer som har styrt det. Dels har det varit ett sätt att strukturera och lagra elevernas arbeten, men sen så är det också en pedagogisk tanke i det. Det första året jag hade kursen började jag att använda diskussionsforumen direkt, fast inte i sån stor utsträckning som i dag. Då var det några uppgifter som jag la upp på det sättet. Men sen har det vuxit. I dag är det en stor del av hur jag hanterar undervisningen.

Finns det fler fördelar med det här arbetssättet?
Ja, det är väldigt lätt att se vad som har hänt för eleven när den har varit borta. Och så gillar jag hur det funkar för jpeg-bilder, att man får upp en miniatyr utan att behöva gå in i tråden. Det gör att både jag och eleverna får en bra överblick över uppgifterna.

Fakta

NAMN: Tiina Leino Lindell

ROLL: Förstelärare inom IKT i kommunen. Undervisar på Vadsbogymnasiet i bland annat fotografisk bild, medieproduktion och design. Fungerar även som pedagogisk support och utbildare i PING PONG på skolan.

NYCKELFUNKTIONER: Mål & Framsteg, Projektgrupper, Inlämningsuppgifter, Diskussionsforum.