Tommy Gustafsson, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet

Med över 1000 studenter per år har Chalmers tekniska högskolas och Göteborgs universitets sommarmatte inneburit stora utmaningar för de kursansvariga. Genom att förlägga all undervisning i PING PONG och med en sömlös integration till formelverktyget Maple TA har man hittat ett smidigt och effektivt sätt att genomföra kursen.

Vilka funktioner använder ni i PING PONG för sommarmatten?

Vi använder nog allt som finns i PING PONGs digitala samarbetsytor tror jag. Vi lägger upp material, till exempel filmer; kommunicerar via PIM och diskussionsforumet med mer och visar resultaten för studenterna i progressionsverktyget Mål & Framsteg.

Ping Pong AB har dessutom ordnat en sömlös koppling mellan PING PONG och Maple TA. I Maple TA skapar vi och publicerar alla kursens tester (19 stycken). Vi länkar till varje test från PING PONG, och de rättade resultaten skickas direkt från Maple TA till PING PONGs funktion Mål & Framsteg där studenterna kan se sina resultat. Direktkopplingen gör det enkelt för våra studenter att gå mellan systemen, utan att behöva logga in på flera platser.

Ni använder er mycket av diskussionsforum i kursen. Hur gör ni för att få studenterna aktiva i dem?

Hur mycket studenterna använder forumen beror på hur aktiva vi är med att få in dem där. Det är alltid trögt i början, men vi brukar till exempel ta med oss frågor från föregående år som vi tyckte var bra och lägger in i forumen så att de inte ska vara helt tomma. Varje år låter vi dessutom 5–6 studenter som är i slutet av sina högskoleutbildningar vara mentorer i sommarmatten. De spelar in filmer och svarar på alla frågorna i diskussionsforumen. Det blir in en bra dynamik i kursen.

Hur går det för studenterna som fortsätter sina studier efter sommarmatten?

En utvärdering som gjordes 2009 visade att det inte är fler studenter bland de som har gått sommarmatten som klarar kurserna. Men de studenter som har gått sommarmatten höjer sina betyg. Vi höjer kvaliteten. Vi räddar ingen, men vi lyfter den som redan är på gång.

Vad ser du för framtida möjligheter med PING PONG?

Sommarmatten har gett ringar på vattnet: PING PONG används i mycket större utsträckning i ordinarie utbildning på Chalmers nu – på ett aktivt sätt! Jag rekommenderar i dag alla lärare att skapa aktiviteter för sina kurser och använda Mål & Framsteg. Vi kan nog jobba ännu mer för att öka användandet. Jag tror att du har en fördel med att ha alla kurser i PING PONG. Studenten kan logga in på en plats och kan komma åt alla sina kurser.

Har du något tips att dela med dig av till andra PING PONG-användare?

Det är svårt att dela ut delresultat till den enskilda studenten och PING PONG gör det väldigt lätt i funktionen Mål & Framsteg. Jag rekommenderar den till alla lärare. Då använder studenterna PING PONG. De går dit (till Mål & Framsteg) direkt! Den gröna stapeln som visuellt visar studentens måluppfyllnad är jätteuppskattad.

Fakta

NAMN: Tommy Gustafsson

ROLL: Studierektor i matematik vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Kursansvarig för Sommarmatten
Kurs: Sommarmatte

TYP AV UTBILDNING: Distans

ANTAL LÄRARE: En kursansvarig och 5-6 mentorer

ANTAL STUDENTER: I år registrerade sig 1200–1300 studenter. Ungefär 40 % av de registrerade studenterna genomför hela kursen.

MAPLE TA: Ett avancerat verktyg för webbaserade tester och examination av matematik och naturvetenskap.