Det är ett bra sätt att ha struktur på elevernas arbeten

Tiina Leino Lindell, Mariestads kommun

I PING PONGs diskussionsforum har Tiina Leino Lindell, förstelärare i Mariestads kommun, hittat ett effektivt sätt att hantera uppgifterna i kursen fotografisk bild. Det öppna klassrummet som uppstår gör att eleverna enkelt kan få återkoppling och lära sig av varandra.

Lisa Andersson

Jag kan göra allt det jag behöver, direkt från vilken dator som helst

Lisa Andersson, Regionförbundet Jönköpings län

På FoU-enheten FoUrum används PING PONG som plattform för olika forskningsprojekt, chefsgrupper, utbildningar och för att kommunicera och utbyta information. Dessutom har PING PONG växt i den egna organisationen och används även som intranät.