Nu kan kursdeltagarna själva se vad de har klarat av och om de har några missade moment

Ida Naimi-Akbar, Kungliga tekniska högskolan

Genom att Ida Naimi-Akbar kan använda samma digitala rum i PING PONG för varje tillfälle hennes kurs ges kan hon fokusera på att utveckla den befintliga lärmiljön. Kursen får växa fram dynamiskt, och Ida kan ägna mer tid åt att ge återkoppling till sina kursdeltagare.

PING PONG är stabilt och pålitligt, det ligger aldrig nere

Mattias Karlsson Sjöberg, Högskolan i Jönköping

Visste du att en av Sveriges populäraste högskolekurser ges i PING PONG? Sedan starten 2007 har tiotusentals studenter gått kursen Digital Bildbehandling som arrangeras av Högskolan i Jönköping och Moderskeppet, och det står ständigt nya fotointresserade på kö.

Vi räddar ingen, men vi lyfter den som redan är på gång

Tommy Gustafsson, Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet

Med över 1000 studenter per år har Chalmers tekniska högskolas och Göteborgs universitets sommarmatte inneburit stora utmaningar för de kursansvariga. Genom att förlägga all undervisning i PING PONG och med en sömlös integration till formelverktyget Maple TA har man hittat ett smidigt och effektivt sätt att genomföra kursen.

Det finns en stor vinst i det här utbildningssättet

Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet

Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik vid Karolinska institutet, ser en stor vinst i att kunna hålla utbildningar på distans genom en lärplattform som PING PONG. Studenterna behöver inte ta tjänstledigt från sina arbetsplatser och får dessutom en unik möjlighet att väva in och koppla studierna till sitt dagliga arbete.