PING PONG är plattformen för dig som vill att din skola ska utvecklas på ett meningsfullt och lärorikt sätt. Vi tror att du tror att lektioner inte behöver vara lika med fysiska klassrum eller begränsade tider. Vi vet att du vill göra lärandet till en plats där elever, pedagoger och vårdnadshavare har ett nära samarbete, utan onödigt krångel.

Lust och engagemang att uppnå kunskapsmålen

bedomningsmatrisDet är lättare att lära sig när det är kul att lära sig. Därför har vi sett till att fylla PING PONG med funktioner för ett meningsfullt lärande. Skapa spännande lärvägar där varje elev får utforska ämnet på sitt sätt och i sin takt och låt eleven själv följa sin utveckling i visuella målrapporter.

 

Mer tid till undervisning

PP_aktivitetLåt PING PONG göra jobbet! Allt material sparas på en plats, så länge du vill. Det blir lätt att arbeta vidare utan att skapa nytt undervisningsmaterial från grunden. Med automatiska frånvaroutskick och notiser om till exempel IUP, läxor och prov kan PING PONG dessutom hålla elever och deras vårdnadshavare ständigt uppdaterade om vad som är på gång i alla elevens ämnen.

 

 Stimulera och förenkla samarbetepp planering

I PING PONG är det lätt att samarbeta mellan ämnena. För ihop era kursplaner i pedagogiska planeringar och skapa ett spännande och dynamiskt arbetsområde som eleverna i sin tur kan samarbeta kring. Planeringarna kan dessutom delas till andra pedagoger, så att det blir lätt att inspirera och bli inspirerad av andra.


Våra kunder berättar

Det är ett bra sätt att ha struktur på elevernas arbeten

Tiina Leino Lindell

Lisa Andersson

Jag kan göra allt det jag behöver, direkt från vilken dator som helst

Lisa Andersson

Våra kunder berättar »