PING PONG är den självklara samlingsplatsen för allt som rör lärande och kompetensutveckling. Här kan ni skapa mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsbyten, uppmuntra nyfikna och motiverade medarbetare till vidareutbildning och hitta en och annan outnyttjad talang. Använd resultaten som underlag för att följa upp och ständigt höja kvaliteten.

Rätt kompetens på rätt plats

cirkeldiagram2Vi vill ge er i verksamheten mer tid till att fokusera på det som är viktigt: att varje dag leverera god och patientsäker vård. Kartlägg och matcha medarbetarnas kompetenser mot verksamhetens krav för att säkerställa att alla har rätt kunskaper och behörigheter. Överlåt sedan till PING PONG att regelbundet serva er  med gapanalyser och rapporter för att följa upp era verksamhetsmål.

Inspirera och engagera medarbetarna

kompetensprofil

Forma en attraktiv arbetsplats där medarbetarna tar en aktiv roll i den egna kompetensutvecklingen. I PING PONG har alla har en egen kompetensprofil nära till hands som enkelt kan uppdateras så att den ständigt är aktuell. Låt medarbetaren se hur deras profil svarar mot kraven på de egna arbetsuppgifterna och uppmuntra den som är nyfiken och motiverad att matcha sig mot nya befattningar och karriärvägar.

Frigör tid och resurser

kurskatalogI en kunskapsbaserad organisation är det lärandet som ska stå i centrum, utan massa krånglig administration. PING PONGs kurskatalog gör det lätt för medarbetarna själva att leta bland kurser och anmäla sig direkt. Utbildningsledare och HR-personal kan  snabbt importera, uppdatera och återanvända kursmaterial. Automatiska påminnelser och bekräftelser gör att administrationen flyter på smidigt och effektivt.


Våra kunder berättar »