5 February 2014 • PING PONG-nyheter

En av våra nyheter i februarireleasen (14.2) är möjligheten för deltagaren att gå om en aktivitet genom att nollställa alla resultat. Repetition av aktiviteter är mycket användbart till exempel för utbildningar eller tester som deltagare regelbundet måste göra om för att kontrollera och upprätthålla sina kunskaper inom ett område.

Vad innebär det att repetera en aktivitet?

När en deltagare väljer att repetera händer följande:

  • Automaträttade delmål i Mål & Framsteg nollställs.
  • Tester nollställs
  • Enkäter nollställs
  • Besökta sidor i Innehåll nollställs

Alla delmål i Mål & Framsteg kommer i och med nollställningen att markeras med en händelse som berättar att resultatet för just det delmålet har nollställts. Det är synligt både för läraren i statistikverktyget och deltagaren i vyn för Mål & Framsteg.

Hur aktiverar man repetition?

För att deltagaren ska kunna repetera aktiveteten måste läraren aktivera valet. Det gör man under fliken Repetition i aktivitetens inställningar. Kryssa bara i rutan Aktivera repetition och därefter Spara.

aktivitet_installningar_repetition

Vad ser deltagaren?

När läraren har aktiverat funktionen ser deltagarna en länk för repetition längst ned på sidan för Mål & Framsteg. När deltagaren klickar på Gå vidare visas en informationsruta där hen godkänner repetition av aktiviteten genom att kryssa i en ruta och sedan spara. Under fliken Logg finns en lista med de datum som deltagaren har blivit godkänd på aktiviteten och när den nollställts genom repetition.

aktivitet_installningar_repetition_logg