PING PONGs användar- och utvecklingsgrupp (PAUG )

paugPAUG är användarföreningen för PING PONG som drivs av och med Ping Pong ABs kunder. Tillsammans representerar föreningen över 600 000 PING PONG-användare i Sverige! Varje termin träffas PAUG på en tvådagars konferens för att utbyta erfarenheter och diskutera kommande utveckling.
www.paug.nu

Skolfederation

Skolfed_logo

Skolfederation är en organisation som vill göra det lättare för skolor och kommuner att nå digitala tjänster och läromedel. Lösningen är en gemensam inloggning som gör att elever och lärare bara behöver logga in en gång för att komma åt de tjänster som intresserar dem. Leverantörer kan frivilligt ansluta sig och för att göra sina kataloger tillgängliga för andra Skolfederationsmedlemmar. Vi på Ping Pong tycker det här är fantastiskt och är stolta över att vara med i Skolfederation!
www.skolfederation.se

CGI

logo_cgi_colorCGI (tidigare Logica) är leverantör av PING PONG i offentlig sektor via Kammarkollegiets statliga ramavtal.
Kontakt: Lennart Johansson, Avropshantering
Tel: 08-671 01 35, 073-398 12 46
www.cgi.se