29 January 2014 • PING PONG-nyheter

Ping Pong AB har vunnit Stockholms stads upphandling av IT-stöd för elevdokumentation. Staden väljer lärplattformen PING PONG för dokumentation av barns, elevers och studenters utveckling av kunskaper och förmågor. I uppdraget ingår utmaningen att minimera lärarnas administrativa arbetsbörda.

– Vi är mycket glada och stolta att vi får förtroendet att hjälpa Stockholms stad i sin vision om en skola av världsklass, säger Michel Bajuk, VD, Ping Pong AB.

Företaget tilldelas kontraktet i konkurrens med sex andra mjukvaruleverantörer. Elevdokumentation omfattar en rad funktionsområden, bland annat omdömen, individuella utvecklingsplaner och betyg. I plattformen ingår också hjälpmedel för vårdnadshavare för att dessa ska kunna få insyn i och vara delaktiga i barnens och elevernas utveckling. Även skolledning och förvaltning får genom PING PONG verktyg för uppföljning och statistik.

Upphandlingen är den tredje av fem som staden genomför för att skapa ett användarvänligt och sammanhållet IT-stöd för barn, elever, pedagoger, vårdnadshavare, administratörer och medborgare. Den nya gemensamma skolplattformen berör drygt 1 400 förskolor i Stockholm och 300 000 användare inom grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

– Ping Pong AB hade det anbud som bäst uppfyllde våra krav på ett verksamhetssystem som är flexibelt, individanpassat, mobilt och effektivt. Vi ser fram emot att tillsammans få påbörja ett arbete som kommer att ge våra pedagoger ett modernt IT-stöd för dokumentation av barns och elevers lärande, säger Ann Hellenius, tillförordnad avdelningschef på Stockholms stads utbildningsförvaltning.

Den första avtalsperioden löper över tre år med option för ytterligare sex år. Ordervärdet för de inledande tre åren uppgår till minst åtta miljoner kronor.

– Vår uppgift är att hjälpa staden att minska lärarnas administrativa arbetsbörda, vi är ödmjuka inför denna stora utmaning, säger Michel Bajuk.

 

Ytterligare information
Michel Bajuk, VD, Ping Pong AB: 08-56 62 80 00

Monika Sidén, presskontakt, Stockholms stads utbildningsförvaltning: 08-50 83 30 59

Se även Stockholms stads pressrelease

 

Ping Pong AB levererar den webbaserade lärplattformen PING PONG. Vi är hängivna vår uppgift: att utveckla individer och organisationer. Vi har idag fler än 600 000 användare. Under de senaste tre åren har vi vuxit från 14 till 28 medarbetare. Bolaget bildades 2002 och har säte i Stockholm.