Nytt i PING PONG: Repetera en aktivitet

Vad innebär det att repetera en aktivitet?

När en deltagare väljer att repetera händer följande:

  • Automaträttade delmål i Mål & Framsteg nollställs.
  • Tester nollställs
  • Enkäter nollställs
  • Besökta sidor i Innehåll nollställs

Alla delmål i Mål & Framsteg kommer i och med nollställningen att markeras med en händelse som berättar att resultatet för just det delmålet har nollställts. Det är synligt både för läraren i statistikverktyget och deltagaren i vyn för Mål & Framsteg.

Hur aktiverar man repetition?

För att deltagaren ska kunna repetera aktiveteten måste läraren aktivera valet. Det gör man under fliken Repetition i aktivitetens inställningar. Kryssa bara i rutan Aktivera repetition och därefter Spara.

aktivitet_installningar_repetition

Vad ser deltagaren?

När läraren har aktiverat funktionen ser deltagarna en länk för repetition längst ned på sidan för Mål & Framsteg. När deltagaren klickar på Gå vidare visas en informationsruta där hen godkänner repetition av aktiviteten genom att kryssa i en ruta och sedan spara. Under fliken Logg finns en lista med de datum som deltagaren har blivit godkänd på aktiviteten och när den nollställts genom repetition.

aktivitet_installningar_repetition_logg

Läs mer »